تعميرات 

تمامي محصولات عرضه شده توسط شركت افرند تحت خدمات تعميراتي قرار دارند اعم از اينكه توليد شركت با شند يا وارداتي . تقريبا تمامي عمليات تعميرات خصوصا محصولات ليزا و تيسن آلمان در محل كارخانه انجام مي شود  و جهت كارهاي تعميراتي ، ارسال قطعه به  كارخانه از طريق پست ضرورت دارد .

هنگام ارسال قطعات ضمن هماهنگي قبلي با واحد خدمات پس از فروش ، به نشاني و كدپستي شركت توجه فرماييد .