موتور گيربكس TW263 / 332B

راه حلي ايده آل براي بارهايي تا 6000 كيلوگرم

سنگين ترين موتورگيربكسهاي تيسن   ، مناسب بارهاي فوق  سنگين  ، تا سرعت 6/1  متر بر ثانيه و ظرفيت 6000 كيلوگرم .         

داراي كاربردهاي بسيار ويژه مي باشند . به لحاظ سنگيني بار ، داراي ترمز دوبل و ايمني مضاعف مي باشند .                               

           

افقي

داراي موتور vvvf  از 16 تا 75 كيلووات

ترمز اضطراري با دو مدار موازي ، ايمني مضاعف

موتور با درجه حفاظت بالا و يا ضد انفجار  ( EX ) بصورت انتخابي ( Optional) 

فلكه كشش سخت كاري شده ضد سايش

           

بازگشت