موتور گيربكس TW130

راه حلي ايده آل براي بارهاي سنگين تر

موتورگيربكس نسل جديد تيسن  ، مناسب بارهاي سنگين  ، تا سرعت 5/2 متر بر ثانيه و ظرفيت 3000 كيلوگرم                                                                              

  • در دو حالت افقي و عمودي توليد مي شود
  • داراي موتور vvvf  از 11 تا 42 كيلووات
  • ترمز اضطراري بصورت انتخابي ( Optional )  قابل نصب است
  • موتور با درجه حفاظت بالا و يا ضد انفجار  ( EX ) بصورت انتخابي ( Optional) 
  • فلكه كشش سخت كاري شده ضد سايش

           

راهنماي انگليسي نصب و استفاده

 

                                                                                    بازگشت