موتورهاي آسانسور شامل : 

 

                                                                                     

موتور هاي گيربکس تيسن آلمان                         موتور هاي گيرلس (بدون گيربكس) تيسن آلمان                       موتور هاي گيرلس (بدون گيربكس ) پرماگسا اسپانيا