ضربه گيرهاي هيدروليک تيسن آلمان         Oil  Buffer

ضربه گيرها در آسانسور ، وظيفه جذب شوک و ضربه ناشي از برخورد ناخواسته کابين  و کادر وزنه و جلوگيري از انتقال شوک ناشي از برخوردبه کابين ( و دفعتا به کابين ناشي از وزنه تعادل ) را دارا هستند .

بر اساس EN81 و ساير استانداردهاي ايمني ، همانگونه که در بحث پاراشوت کابين با طول خط ترمز سروکار داريم ، در انتخاب ضربه گير مناسب ، طول مسير نقطه برخورد تا لحظه توقف کامل نيز تابع استانداردهاست و بنا براين ، سرعت برخورد تعيين کننده نوع ضربه گير و بار ضربه ( ظرفيت+ وزن کابين = P+Q) تعيين کننده  مشخصات ديناميکي ضربه گير مي باشد .

 ضربه گيرهاي قابل عرضه با سرعت نامي کابين بزرگتر از 1 متر بر ثانيه  ، ضربه گيرهاي روغني برای کابين و کادر وزنه

وزن ضربه گير/Kg ظرفيت روغن/ Lit ارتفاع/mm کورس ضربه گيري mm بار مجاز ضربه P+Q, Kg حداکثر سرعت برخورد m/s حداکثرسرعت نامي m/s كد فني
14.3 0.4 540 175 3000 1.84 1.6 O1B
18.2 0.61 790 275 2000 2.30 2 O2B
23.5 0.94 1180 430 2000 2.88 2.5 O2C

                             

  •   درجه حفاظت برقي و محيطي ضربه گيرهاي  هيدروليک  IP65  ميباشد .
  • ضربه گيرها حسب تعداد سفارش ، بدون بسته بندي ، داخل کارتن  و يا روي پالت چوبي تحويل 
    ميگردند .
  • تمامي ضربه گيرها  داراي نشان استاندارد CE ميباشند .                                    
  •  براي سرعتها و بارهاي متفاوت لطفا با شرکت تماس حاصل فرماييد .   

           راهنماي نصب ( انگليسي)

           راهنماي نصب (فارسي)

بازگشت