ناظم سرعت – گاورنر  سرعت تیسن             Over Speed Governer            

بر اساس EN81 و استاندارد ملي ايران، هر آسانسور کششي يا هيدروليک دارای سيم بکسل ، نيازمند وسيله کنترل و نظارت بر سرعت مجاز تعريف شده کابين مي باشد . گاورنر در داخل موتورخانه و يا چاه آسانسور ( برای MRLنصب گرديده  و در دايره بسته اي به سيستم تحريک ترمز اضطراري کابين – پاراشوت – و وزنه ته چاه متصل هستند. نيروي تحريک – کشش بکسل گاورنر – بايستي حداقل معادل 300 نيوتن باشد . سرعت نقطه تحريک ( Tripping Speed)معمولا برابر 115%-125% سرعت اسمي کابين مي باشد .                          

مدل گاورنر

سرعت اسمي کابين m/s

حداکثر سرعت تحريکm/s

قطر فلکه mm

قطر بکسلmm

سويچ ها IP

مشخصات فني

سازنده

GBTK6023

1

1.4 - 1.3

300

6

IP65

دو جهته

Thyssenآلمان

GBTK6023

1.6

2

300

6

IP65

دو جهته

Thyssenآلمان

GBTK6023

2

2.5

300

6

IP65

دو جهته

Thyssenآلمان

 

 

 

 

 

 

 

  • وزنه هاي پايين برای گاورنرهای تيسن و ال.وی.تي. ساخت افرند ميباشد ( مطابق نقشه و اندازه هاي سازنده  )
  • وزنه هاي پايين با سويچ IP65 ،  با قطر فلکه 250 و 300 ميليمتري و با وزنه هاي 20 و 25 کيلوگرمي عرضه ميشوند.
  • پايه فلزي جهت گاورنر انتخابي بوده و دارای قيمت جداگانه ميباشد . گاورنر روي اين پايه در موتورخانه نصب مي گردد .
  • تمامي گاورنرها دارای نشان استاندارد CE ميباشند .
  • گاورنرهاي مخصوص  برای نصب هاي داخل چاه در آسانسورهاي بدون  موتورخانه  (MRL) بر اساس سفارش قبلي عرضه مي گردد .

   راهنماي نصب و نگهداري